Geje i skauci w USA

‹ powrót
W Stanach Zjednoczonych osoby homoseksualne będą mogły pełnić funkcje liderów i instruktorów w męskiej organizacji skautów. Dotychczas było to zakazane, ale po fali krytyki i serii procesów o dyskryminacje, przyszedł czas na zmiany. Organizacja Boy Scouts f America zdecydowała większością głosów, że geje mogą pełnić taką rolę. Dodano jednak, że kościoły i organizacje religijne, które sprawują pieczę nad niektórymi drużynami harcerskimi, mają prawo zabronić uczestniczenia gejom w ich szeregach. Rada kierownicza zaznaczyła także iż szanuje prawo kościoła do przyjmowania w swoje szeregi takich członów jakich uważa za stosowne. Organizacja została założona 105 lat temu i słynie z tego, że jest dość konserwatywna. W USA jest ok. 100 tys. drużyn skautów i 2,5 mln członków, a także 960 tys. dorosłych wolontariuszy. 2 lata temu został zniesiony zakaz przyjmowania do drużyn skautów chłopców o orientacji homoseksualnej. W czerwcu Sąd Najwyższy uznał, że prawo o związkach partnerskich obowiązujące w niektórych stanach jest niezgodne z konstytucją USA.