Regulamin korzystania z serwisu Super Gay

Definicje:
Serwis - oznacza stronę internetową supergay.pl, na której publikowane są ogłoszenia użytkowników.

Warunki korzystania z Serwisu

  1. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, pełnych władz umysłowych, w szczególności dla osób o innej orientacji seksualnej niż heteroseksualna.
  2. Całkowitą odpowiedzialność za treść ogłoszenia w Serwisie ponosi jego nadawca.
  3. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w naszym Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez nią informacji i danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku, gdy jego treść łamie obowiązujące w Polsce prawo, godzi w interesy Serwisu lub zasady netykiety. W szczególnie drastycznych przypadkach wszelkie materiały będą mogły być udostępnione organom ścigania (policja i prokuratura).
  5. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy do publikacji danego ogłoszenia, bez podania jakichkolwiek przyczyn odmowy. Dotyczy to także płatnych komercyjnych anonsów, których treść narusza dobra osobiste Serwisu, interesu osób związanych z Serwisem lub reklamodawców.
  6. Nie publikujemy ogłoszeń, których treść nie jest związana z tematyką naszego serwisu.
  7. Zabronione jest publikowanie danych osób trzecich.
  8. Zabronione jest publikowanie danych kontaktowych i adresowych w opisie ogłoszenia. Dane te mogą być przekazywane w ramach bezpośredniej korespondencji, rozpoczynanej poprzez przycisk "Odpowiedz" w ogłoszeniu.
  9. Zabrania się dodawania zdjęć, na których są naniesione dane kontaktowe.